woensdag 1 april 2009

Ik wil wel

ik wil wel bij je zijn, blij als smiespelend water,
maar mag ik dan ook even uit mijn leven glijden,

tussen de stenen die passen bij een ander sterrenbeeld,
zonder dat jij het zalig verlies van dit kleine zelf

angstvallig zit te benijden? in mijn paleis,
onvindbaar achter zomerse kreten van de horizon,

bestaat jouw wereld als een reis,
vertekend door gesloten gordijnen.

niemand weet voor wie ik mijn diamanten schitter componeer,
alleen jij hoort een klank die ik in je oor fluister

omdat je een libelle wil zijn, zweven
boven haar trillende spiegeling,

zweven waar je al die tijd
zacht huiverend zat te lijden.