zondag 5 april 2009

Op weg naar Caravaggio (werktitel; fragment)

Ik tater 
tegen de fraaie fresco's
en sta er niet bij stil 
dat de grootmeesters meeluisteren 
onder mijn voeten.
Mijn woorden met openbaringsijver
zweven naar boven. 
Transcendente opsnijders
strooplikken erop los: 
acht langues, zacht verguld
door een zon die ondergaat 
over de Malteser Orde.
Hoe zelfvoldaan 
ze het protocol van haar toekomst
in grafstenen graveert. 
Je kan een muisje horen lopen. 
Het is mijn engel, 
die ik wil opvrijen 
in zijn geveinsde stilte. 
Hij wijst me de weg 
naar het kleine hiernamaals 
van een zijkapel waar we alleen zijn: 
'Meesters uit Vlaanderen!' 
afficheert hij fier. 
Hij spreekt me aan, 
met consideratie 
voor wie ik ben geweest.
Lang voor ik Caravaggio leerde kennen.