maandag 4 mei 2009

Heb ik nog?

Heb ik nog zondagen

als vroeger?

Ze zaten in mijn plunje,

schoenen die ik meenam

voor een fikse wandeling

tussen moeders vijvers

van verdriet,

nu opgedroogd.


Bloemen heb ik nog,

herauten van troost

die voor me uit marcheren.

Ze roepen vergeet ons niet,

verkennen herinnering

die ik achter liet

in vaders tuin van geluk

waar ik niet meer kom.


Zondagen vol regen

om me voor te schuilen

zijn er niet.

Huilende wind-melodie

moet ik ontberen

in deze zeurende strijd

met een onzichtbare vijand:

Tijd. Vers om mee te nemen.