dinsdag 26 mei 2009

Middernacht in mijn dorp

als ik lang genoeg wacht
zonder overstag te gaan
beginnen ze zelf te schuiven
mijn stokoude kerkklokken
die stoeien in de wind

wanen zich eeuwen jonger
wanneer ik drink
op hun bedeesde slagen

elders in het veld:
druppels rijp 
op een bloemblad
van allervroegste morgen

en deze hese woorden
om God wakker te fluisteren
uit zijn pas begonnen slaap