woensdag 23 december 2009

Reproduction interdite (naar Magritte)

ik pauseer in de etalage van mijn mimiek --

lopende kandelaar die niet duren blijft


ik rinkel als glas met blauw flikkerlicht erbij --

hinkende spin in de uithoek van een vers


ik ken de terreur van oranje natriumlicht --

dit winterlandschap wil alleen maar Schubert


en een factory van woorden, reproduction 

interdite -- achter de vlam een insect 


terwijl het buiten gewoon maar sneeuwt  

en sneeuwt en sneeuwt -- in stille klanken