woensdag 10 februari 2010

Scapa Flow (Vrije Vogel gewidmet)

de studio is een beschutte baai

met geschiedenis, een drassige weide 

met vochtige adem, eeuwigheid

in het koren van een voorbije zomer


de koude wrakken van Scapa Flow

stampvoeten in het water

om mijn onverschillige God te plagen

als een kras van avond het raam


Vrije Vogel hoort mij denken

in zijn commando op mijn koptelefoon --

ik ken hem niet, maar straks duikt hij

in de glinsterende nacht vol liefdesmuziek


Hij is mijn Orkney, een pullover die ik aantrek

wanneer de zon achter de horizon vlucht

en schapen zacht fluisteren

terwijl de kerk haar kudde huizen hoedt