maandag 29 maart 2010

RAISON D'ETRE

RAISON D'ETRE VOOR EEN DOZIJN GEDICHTEN

OVER ALLE MENSEN DIE ELKAAR ZOEKEN

EN ONTMOETEN... IN BEWEGING

opgedragen aan Dirk de Schryver


1

Een onbekend lichaam:

het weet niet

dat het nu al wordt begeerd.


2

Lijvige taal, weggegooid,

dondert in de diepte van het zijn,

schroomt niet voor het litteken

dat naar een zichtbare plek verlangt.

Straks. Wanneer iemand zich verbrandt.


3

Het lichaam, daar beneden, wil nodig zijn.

En bekeert zich tot een opstand

onder vallend gruis van woorden.


4

Twijfels dansen de eeuwige strijd

tussen goed en kwaad van electronen

die niet beter weten.


5

Neuronen koken aards leven in een gedicht

en verliezen oude angsten in een blauwgetinte vlam.


6

We dansen op het vuur,

als een rundvlees casserole!

We sudderen het kookpunt tegemoet...

Bewegen, vrij, in succulente beelden.

Dansen uit angst.


7

Nu niemand ons ziet:

ginds op de patio staat een bloem

te wuiven in de wind.


8

In het raam,

in mijn ogen straalt de laatste kou

waar ik van hou. A point. Voor jou.

Winters mooie mens.


9

We proeven de broze wereld.

Hele wouden zijn ons dankbaar

dat we aan hen denken.


10

Honger heet dit verlangen, lawine

van geuren die ons neerhalen.


11

Ik zie de woorden schimmelen,

kruip uit mijn schuilplaats en zet de zon

een graadje warmer.


12

Houden van vurige poëzie.

Alleen maar om te zeggen

hoe een dozijn mensen

kunnen houden van elkaar.