woensdag 7 april 2010

Altamira 2010

Heerlijk dat kunst magie is, en was het anders

had ik toch geen bizon getekend op de wand

van een grot, ginds, achttienduizend jaar geleden?


Dat is mijn voorspelbaar antwoord op jouw vraag

wat ik in de eerste paragraaf van een boek

kunstgeschiedenis kom zoeken. Voor de rest


ben ik te oud voor een tam dier als jij. Mijn licht,

innerlijk, in de twinkeling van grote stille ogen

die de maker herkennen in jouw preutse donker.


Het drama-effect is berekend. Als een zoen

van moeder. Als water voor een rots van poeder.

Je komt en verglijdt in deze richels van aandacht,


als een god die weerlicht in de leegte, getekend

door de wens van een preutse ster in de nacht,

een geheim dat zich heeft uitgekleed in de vijver.