vrijdag 9 juli 2010

Zonder titel

op een memorabele dag vol goede manieren,

turend naar een onstuitbare stroom van tegenzin,

de benen nemen uit je vertrouwde neuronen

met een fakkel van intuïtie die je niet meer loslaat


terugkeren naar een bende van dwaze roddels

die achter in je hoofd rondhangen bij je oude zelf,

raadsels in het koude koninkrijk van vermoeden

dat een zenuw streelt om je toekomst te troosten


en daar, in het zengend verleden van je brein

brullen op de daken van een vurend onrecht

voor de stille rekruten van je netvlies: tekens

die je nooit zag, beelden in de nieuwe weelde.