zaterdag 31 maart 2012

Dromen komen uit

Dromen komen uit, zoals bloemen

die het gauw voor bekeken houden.

Ik zal ze liefdevol benoemen, in de lente.


Alsof ik de motor van een wonder start:

daar rent een hormonenstoet naar je toe

met toeters en bellen die het droeve lot


van een god overstemmen, verdronken

in mijn bloed. Tussen klippen van de tijd

stijgt fantasie me als water naar de lippen.

vrijdag 30 maart 2012

Ga ervan uit, en accepteer

Ga ervan uit

dat geluk niet in je eigen hoofd zit,

maar op een plek waar het niemand stoort.

Vandaar komt het spontaan naar je toe.

Wetend

dat een blik meeleest

over deze schouder.


En accepteer:

zacht verblindend optimisme volstaat

om de eenzaamheid met een grote bocht

te omzeilen.


Daarom open ik op een lentedag

met binnenglijdende winterkou

voorzichtig wat laden met golden sixties.

Daarom sta ik te kijken hoe vindingrijk

vrienden ooit uit de verveling stapten

van al die foto's. Zelf hulpeloos

bij zoveel afwijzing van gedeeld geluk.

zaterdag 24 maart 2012

Zonder titel

Ik voel me machteloos in deze stilte

waarin ik dieper slaap dan Couperin

in zijn rondeau, roerloos als een plas

zonder wind, zo doofstom als een houtblok

waar niemand in wil snijden.


Dan weer laat ik mijn handen zakken

om een gekopieerde eeuw op te roepen

uit de Villa Medici, als in een gebaar

van zacht mededogen

vermengd met balorige trots.


Mijn blik wordt opgetild door een mansardedak,

een trapgevel met klimmende kantelen van hoop,

kruiskozijnen en waterlijsten zonder opsmuk,

heel nuchter rondzingende naam in mijn hoofd

van iemand bij ik geregeld langsloop.


Soms is vriendschap die renaissance-façade

waar je naar op zoek moet. Liefdevolle restanten

van een huis met brede poort, waar ooit een paartje

stond te vrijen, om vlot een klavecimbel langs te sjouwen.

Vergeef me dat van de wijs brengen door een eeuw


die het zoveel beter weet.

maandag 19 maart 2012

GSM

Neem je mobieltje
en kijk of je bereik hebt
in mijn leven.

Laat dan,
stemvast,
een boodschap
van liefde achter.

zaterdag 17 maart 2012

Zonder titel

In mijn herinnering aan gewurgde klokken

dendert een tien-tonner door het dorp.


Kippen stoven op, hun veertjes

dwarrelden door de lucht. Op mijn blazer

met de weemoedige kleur van frambozen

verscheen een spatje modder.


Ik was het hart in - wat kwam de terreur

van arrogant winstbejag zoeken in mijn jeugd?

vrijdag 16 maart 2012

Zonder titel

Ik ben niet langer boos op de wereld

die me niet begrijpt. Het was altijd

wederzijds, dat voorzichtig uittesten

van prikkelende weerbarstigheid bij de thee,

koel voortstevenen naar warme honinghorizon.


Ik sta in de valavond - een wolk trok voorbij,

maar je zweeg - bij een hemelblauw bed.

Daar: dromen meren aan. Viermasters

die de windkracht van oude passie

achter zich lieten. Uitgewapperde zeilen


en een strand met zoute overkant.

Het donzen kussen van je lippen.

Ik kan er niet meer bij, nu mijn adem heel even

van gedachten is veranderd: ik behoed mijn land

voor verzuurde melk en omgevallen engelen.

zaterdag 10 maart 2012

Zonder titel

Breng je leven in veiligheid,

vuurland van bizarre vragen,

en kom dan binnen met je zorgen.

Zwijg sfeervol. Ik zal ze verdrinken

in de kleinste uurtjes van je bestaan.


Jij

bent het langzaam verlies van de nacht -

mijn zuidpool

die heel stilletjes ontdooit

net nu ik je met rust wil laten.


Laat het heelal maar krioelen van verlangen,

het zal altijd op de verkeerde plek zijn.

Deze planeet brandt al miljoenen jaren lang.

We zijn alleen met onze triviale roddels.

vrijdag 2 maart 2012

Zonder titel

kom,

op een dag die bedaart -

kom tevoorschijn,

gedrapeerd in je laken


kom bij me - en ritsel

als de flamencorok

in een caleidoscoop

die stilvalt


als een pedaaltje

dat snel dooft

in de Mondnacht

van Schumann:


een zoen

is er al

een vredevol donker

om uit te stappen


als het eerste licht

in dit gedicht

na de laatste droom

die ik sluiten moet