zaterdag 31 maart 2012

Dromen komen uit

Dromen komen uit, zoals bloemen

die het gauw voor bekeken houden.

Ik zal ze liefdevol benoemen, in de lente.


Alsof ik de motor van een wonder start:

daar rent een hormonenstoet naar je toe

met toeters en bellen die het droeve lot


van een god overstemmen, verdronken

in mijn bloed. Tussen klippen van de tijd

stijgt fantasie me als water naar de lippen.