vrijdag 5 oktober 2012

Hallucinatie


Jouw zegen: ik haak in. Klik. Daar speelt 
een boodschap af. Verloren formulieren.

Er loopt een blinde door je mistroostige blik.
Je stilte verstopt aarzelende woorden.

Zomer, verlaten in wiegende populieren.
Het oude ruisen aan de lijn wanneer je belt.

Schilfers van tijd. Ze fonkelen in de regen,
tuimelen over elkaar, akkoorden in de wind

als bladeren in de bliksem. Het korenveld
een hallucinatie van ooit gehoorde jazz. 

Maar nu. Mijn oor dat aldoor te luisteren ligt
op een onbeslapen bed. En straks, heel laf,

in de lippen van een nieuwe minnaar,
de bedrieglijke waan van een oude twijfelaar.