vrijdag 18 januari 2013


Ik vroeg je zonder schroom
wanneer we elkaar zouden weerzien.
Je moet gedacht hebben
dat het niet vlug genoeg kon zijn.

In werkelijkheid deed het tijdstip
niet eens ter zake.
Ook al zou ik nooit meer
dan een glimp van je opvangen,
dan nog zou ik blij geweest zijn
met een stijlvol antwoord.

Zie je, voor mij telt slechts
de mildheid van een tegemoetkoming.