woensdag 16 oktober 2013

Damascus live


Warm en zoet zijn intro en outro,
alleen het live verslag is koud en zuur.
De winter in Syrië lijdt aan gewenning,  
maar verse hoop schemert op de monitor - 
altijd wanneer Damascus dreigt te vallen.

Witte derwisj danst bedwelmende rondjes
in een plas van vers geronnen bloed. 
De snaren van de oed gaan stil nu huilen. 
Magere Hein wekt geen verbazing meer 
in de afgeborstelde perfectie van Bashar. 

Tot ons allen spreekt een geduldige mond
in noodtoestand! De mooiste wurgklanken 
sterven uit - in een genadeloze glimlach. 
Ook rebellen kijken mee. Wachten
op een oude schoolbel. De aanval

van het naar huis gaan. Ik moet echt blijven,
zolang er woorden zijn. Blaas ze op, 
zoveel loopbruggen van haat over de leegte 
in een leven. Grote wandklok knikt nee, in en uit
het beeld. Flashlicht waarmee dromen stralen.