zondag 30 november 2014

Geen gedicht


Hier had een gedicht moeten staan,
voorbij de tranen, voorbij de wereld 
die akelig zwijgt, voorbij de brief
die je me stuurt, doodstil en ijskoud
zoals een winterdag in februari, 
maar het staat er niet.

Hier heb ik je gezicht willen zien,
beneveld door woorden die zingen
van verjaardagen in een zomer 
die van jou en mij was -
en andere feestelijke dingen,
maar ik zie het niet.

Ik zie het niet zitten
om een gedicht te schrijven
dat jij niet lezen zal.
Ik kijk naar de woorden 
en laat ze staan. Verbijsterd 
dat zoveel betekenis is heen gegaan.