vrijdag 19 juni 2015


mijn annus mirabilis tikt tussen uitersten
van eenzaamheid en verbonden lichamen:
doorleefde stilte van moeilijke momenten
die zich niet meer voor woorden schamen

de oude liefdesklok raakt niet uitgeslingerd
wanneer mijn hart stilvalt op je ontrouw:
taal bloeit uitbundig, als een wilde wingerd
die de tijd laat geuren naar pikant berouw