dinsdag 29 september 2015

Dionysos is hier


een boeket 
                  viel 
                        op mijn bed
terwijl ik me uitkleedde onder de blik
van een   b l o z e n d e   maan

kijk hoe de woorden vandaag
in extase dansen bij mijn lief:

soms komt de luid-zingende god
van wijn en bloeiende ranken,
de joviale Olympiër voor wie ik laat opblijf,
bij me zitten, legt zijn hand op mijn schouder
en fluistert met luitmuziek over een ster,

                                                daar ginds, 
                                                nieuw, 
tussen       twee       schoorstenen
in het verpauperde raam dat de naakte nacht
op mijn lippen legt

en er is een blinde engel die me zien kan,

hoe ik met flikkerende liefdestrilling frummel
en daarover alles wil vertellen
aan een vreemde die amper luistert