zondag 1 juli 2018                       — vier decennia geleden —
je moest van anderen de onvervulde wensen dulden
van schoolmeesters hun extatische kermiskreten
bij je liefje wilde je een onverbeterlijk gevoel veinzen
maar over de luizen van je hart diende je pijnlijk te zwijgen

                       — twee decennia geleden —
je ondermijnde alle wensen met munitie van rake kritiek
en verraste je leraars dat het toch nog goedkwam met jou
een partner wilde leven van je vurige drang, werd ziek
van de beproeving waar je aan ten onder ging, in de kou

                        — vandaag —
vervals de dagen die zich met heimelijk geluk vulden
de sluwe maskerade van je geheugen wil het niet weten
dat je ontgoocheld nu zucht: het leven, ’t is peinzen
waarom het zich uitgeeft voor iets dat je niét kan krijgen