vrijdag 21 december 2018


Ik zou op Kerstmis 
in mijn eentje, bij nacht en ontij
alle problemen voor je willen oplossen
als je me beloven kon
dat je geen sprookje zou voorlezen
bij het slapen gaan.

Ik zou een stille kracht willen zijn 
op je achtergrond, hoewel je daar nooit
iets over zeggen zou 
en nergens anders naar verlangen,
als je me dat beloven zou
vlak voor het slapen gaan.

Ik zou… ach ik zou hopen
dat je op Kerstmis niet weglopen zou
van je innerlijk leven, je bestaan
binnen de vier beschermende muren
van je geloof in mij,
zoals je dat een ander beloven zou

op de valreep van dezelfde slaap
die onze dromen doen wisselen
van beloftevolle eigenaar.