zaterdag 10 augustus 2019


dat een kind iets donzigs naar me roept
zegt niets over mij, maar over de verfkleur
van een lief hartje in verbouwing

dat een obscuur gebaar mijn richting zoekt
zegt niets over duisternis, maar over liefde 
die vervalt in een uitgeleefd huis

ik wacht op een vluchtheuvel van gevoel
waar wegen kruisen die anderen zijn gegaan:
woorden wervelen rond — los afval van hoop

laat mij wind bij valavond zijn, stof van taal
in een schemerige nis, terwijl de stad
in stoet scandeert over een sussende verte